εἶπον

εἶπον
εἶπον (ἔειπα), εἶπεν), εἴειπεν; εἴπῃς, -ῃ; εἴποιμι, -οι; εἰπέ, εἶπον; εἰπών, -όντα), εἴπαις; εἰπεῖν:
1

ϝει- O. 8.46

, O. 13.71, N. 5.14, N. 6.27, I. 4.41, I. 6.55) acting as aor. of λέγω, said, told, spoke
1
a followed by direct speech.

τῷ μὲν εἶπε O. 1.75

ἔειπεν Ψπιπυλείᾳ O' 4. 23.

Ταλαιονίδας εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος O. 6.16

τότ' ἔειπεν Ἀπόλλων P. 3.40

εἶπε δοὕτως ἡμιθέοισιν Ἰάσονος αἰχματᾶο ναύταις P. 4.11

ὀπιζομένων δ' ἔμπας τις εἶπεν καὶ τόδε P. 4.86

ἔειπεν δ' ὦδε P. 4.229

ὧδεἶπε μαρναμένων P. 8.43

εἶπέν τε φωνήσαις ἅτε μάντις ἀνήρ I. 6.51

τέρας δ' ἑὸν εἶπέν σφι Pae. 4.39

b abs., c. adv.

ὣς ἦρα θεὸς σάφα εἴπαις O. 8.46

ὣς ἄρ' ἔειπεν P. 4.156

ὣς ἄῤεἰπὼν P. 9.66

ἔλπομαι μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν N. 6.27

ὣς ἦρα εἰπὼν αὐτίκα ἕζετ I. 6.55

c c. acc. of that which was said, spoke of

τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας ναῶν πλόον εἶπε O. 7.33

κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα O. 8.62

παρθένος τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν O. 13.71

εἰπὲ γέννανP. 4.100οὔτε ἔργον οὔτ' ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν εἰπώνP. 4.105

θρασύ μοι τόδ' εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν N. 7.50

ἄπιστον ἔειπ (sc. ἐγώ) N. 9.33

ἔπος εἰπόντ' ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.46

τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι I. 4.41

cf. Pae. 4.39
d c. inf. of indirect statement, command. εἶπον δὲ μεμνᾶσθαι Συρακοσσᾶν (impv.: v. Schadewaldt, 296̆{1}: sc. Αἰνέα) O. 6.92

εἶπέ τιναὐτὸς ὁρᾶν γαῖαν O. 7.62

εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλους (i. e. “ἐκεῖνος αὐτὴν ἀπαγέσθω Σ.) P. 9.119
e followed by ὅτι, εἵνεκεν c. ind.

Κλεόδαμον ὄφρ' ἰδοῖσ, υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νεὰν ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν O. 14.22

εἶπε δεὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις, εἵνεκεν πεπρωμένον ἦν (οὕνεκεν coni. Donaldson) I. 8.31
f followed by indirect question. οὐκ ἔχω /

εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὤρεξε N. 7.57

add. acc.

αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον, πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.14

πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν fr. 213. 4.
2 c. dupl. acc., call

ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν O. 1.52

δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσόν κ' εἴποιμι Μελησίαν N. 6.65

3 frag. ἔειπε δὲ μ[ Πα. 8A. 23.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • εἷπον — εἶπον , εἶπον said aor imperat act 2nd sg (epic ionic) εἶπον , εἶπον said aor ind act 3rd pl εἶπον , εἶπον said aor ind act 1st sg εἶπον , εἶπος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἱπόν — εἰπόν , εἶπον said aor imperat act 2nd sg εἰπόν , εἶπον said aor part act masc voc sg εἰπόν , εἶπον said aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἶπον — said aor imperat act 2nd sg (epic ionic) εἶπον said aor ind act 3rd pl εἶπον said aor ind act 1st sg εἶπον said aor ind act 3rd pl (homeric ionic) εἶπον said aor ind act 1st sg (homeric ionic) εἶπος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰπόν — εἶπον said aor imperat act 2nd sg εἶπον said aor part act masc voc sg εἶπον said aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • είπον — βλ. είπα …   Dictionary of Greek

 • κεἶπον — εἶπον , εἶπον said aor imperat act 2nd sg (epic ionic) εἶπον , εἶπον said aor ind act 3rd pl εἶπον , εἶπον said aor ind act 1st sg εἶπον , εἶπος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴπετον — εἶπον said aor subj act 3rd dual (epic ionic) εἶπον said aor subj act 2nd dual (epic ionic) εἶπον said aor imperat act 2nd dual εἶπον said aor ind act 2nd dual εἶπον said aor ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἶπε — εἶπον said aor ind act 3rd sg (epic ionic) εἶπον said aor imperat act 2nd sg εἶπον said aor ind act 3rd sg εἶπον said aor ind act 3rd sg (epic ionic) εἶπον said aor ind act 3rd sg (homeric ionic) εἶπος masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴπετε — εἶπον said aor subj act 2nd pl (epic ionic) εἶπον said aor imperat act 2nd pl εἶπον said aor ind act 2nd pl εἶπον said aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴπητον — εἶπον said aor subj act 3rd dual (epic ionic) εἶπον said aor subj act 2nd dual (epic ionic) εἶπον said aor subj act 3rd dual εἶπον said aor subj act 2nd dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴπω — εἶπον said aor ind mid 2nd sg (epic ionic) εἶπον said aor subj act 1st sg (epic ionic) εἶπον said aor subj act 1st sg εἶπον said aor ind mid 2nd sg (epic ionic) εἶπος masc nom/voc/acc dual εἶπος masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”